Naše nabídka

Zajištění řízení shromáždění SVJ

Na přípravu shromáždění se připravujeme. Zahrnuje přípravu podkladů, řízení shromáždění, vyhotovení zápisu, podávání návrhů změn do Obchodního rejstříku.

Profesionální předseda společenství vlastníků

Občanský zákoník umožňuje výkon statutárního orgánu společenství vlastníků také nečlenům SV a právnickým osobám. Profesionálním předsedou SV je právnická osoba, se znalostí správy nemovitosti, účetnictví a zejména řízení SV.

Prezence a sčítání hlasů na shromáždění vlastníků vlastním softwarem

Sečteme a připravíme podklady pomocí vlastního hlasovacího softwaru.

Elektronická nástěnka pro členy SVJ

Optimalizace + kontrola nákladů a objemů dodávek od dodavatelů služeb (energie, teplo, voda, plyn, pojištění, po revizní opravy, správce domu, výběrová řízení apod.)

Vedení účetnictví SVJ a BD

Vyúčtování služeb, kontrola účetnictví. Odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství.

Správa nemovitostí

Kontrola technické správy domu. Správné fungování domu dle zákona a potřeb vlastníků. Zajištění zpracování plánu oprav a investic.

Audit účetnictví SVJ / BD

Úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů a účtů SVJ.

Top