Profesionální předseda společenství SVJ

Předseda společenství

Vedení schůzí vlastníků

Vedení webových stránek SVJ

Zajišťujeme funkci profesionálního předsedy společenství vlastníků jednotek. 
Máme několikaleté zkušenosti se správou nemovitostí a vedením účetnictví. Jsme schopni profesionálně zajistit chod SVJ včetně zajištění správy a vedení účetnictví. Máme vlastní hlasovací software pro sčítání hlasů na shromáždění vlastníků. Pro společenství vlastníků v rámci funkce předsedy SVJ vedeme webové stránky s přehlednými informacemi pro členy SVJ.

Předseda společenství je Vám schopen nabídnout více, než Vás kdy napadlo

Pomůžeme vám se startem

Zakládání společenství, tvorba stanov, prohlášení vlastníka…

Přístup k datům

Vedení webových stránek s online přístupem.

Agenda správce

Ekonomická a technická správa nemovitostí.

Výstupy do XLS

Výstupy do PDF a také do tabulek XLS.

Top